Iconic New York

  • World Trade Center / Freedom Tower – New York City, NY
  • United Nations- New York City, NY
  • Empire State Building – New York City, NY
  • Rockefeller Center- New York City, NY
  • Madison Square Garden – New York City, NY
  • Statue of Liberty- New York Harbor, NY
  • Belmont Race Track – Long Island, NY